Bay dán gạch, Bay răng cưa

Liên hệ

Bay dán gạch, bay răng cưa U3 kích thước 3×3 mm, Bay răng cưa U6 kích thước 6×6 mm, Bay răng cưa U9 kích thước 9×9 mm.

  • Được làm từ thép không rỉ chất lượng cao.
  • Giúp tiết kiệm chi phí, công sức và thời gian.

Các loại bay răng cưa: 

Công ty Giải Pháp Xây Dựng 247 xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Công ty Giải Pháp Xây Dựng 247 xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Công ty Giải Pháp Xây Dựng 247 xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?