Keo Dán Gạch BuMaSet

Liên hệ

Keo dán gạch BuMaSet 

Chuyên dùng dán gạch ceramic, gạch porcelain, đá có kích thước nhỏ khu vực nội thất và ngoại thất, khu vực thương mại chịu tải trọng nhẹ. Dùng dán gạch, đá ngoại thất kích thước đến 800×800

  • Dùng dán gạch, đá cho khu vực nội thất kích thước gạch lên đến 1000×1000, 600×1200, 750×1500
Công ty Giải Pháp Xây Dựng 247 xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Công ty Giải Pháp Xây Dựng 247 xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Công ty Giải Pháp Xây Dựng 247 xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?