Vật Liệu Chống Thấm Mái Crocodile Roof Shield

Liên hệ

  • Crocodile Roof Shield là vật liệu chống thấm acrylic dạng lỏng, dùng để chống thấm cho mái và mặt tiền.
  • Được quét lên bề mặt nền, tạo thành lớp màng chống thấm có khả năng co giãn theo sự biến thiên do nhiệt của bề mặt nền.
  • Trọng lượng tịnh: 1 kg, 4 kg & 20 kg
Công ty Giải Pháp Xây Dựng 247 xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Công ty Giải Pháp Xây Dựng 247 xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Công ty Giải Pháp Xây Dựng 247 xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?