Vữa Trám Đóng Rắn Nhanh Crocodile Plug

Liên hệ

  • Vữa Trám Đóng Rắn Nhanh Crocodile Plug là vữa trộn sẵn, sử dụng cho việc sửa chữa các hạng mục bê tông chịu áp lực thủy tĩnh, bị rỉ, chảy nước hoặc dưới nước.
  • Vữa Trám Đóng Rắn Nhanh Crocodile Plug đóng rắn nhanh khi bám dính với bề mặt và trương nở ngăn không cho nước chảy nhanh chóng.
  • Trọng lượng tịnh: 1 kg, 4.5 kg
Công ty Giải Pháp Xây Dựng 247 xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Công ty Giải Pháp Xây Dựng 247 xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Công ty Giải Pháp Xây Dựng 247 xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?